Under the Dome

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Orson Scott Card, Orson Scott Card cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1439148501

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Scribner, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53562

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH