Secret of the Dragon

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. S. Lewis cm, C. S Lewis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0765319746

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Tom Doherty Associates , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53578

 <
 p>
 <
 p>
 New gods are challenging the old high god, Torval, for rulership of the world. The only way to stop these brash interlopers lies with the five Bones of the Vektia Dragons--the five primal dragons hidden away by the dragon goddess, Vindrash, during
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH