The Black Dahlia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Whitman cm, John Whitman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0446698870

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Mysterious Press , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53656

SUMMARY: The story, based on a real-life case, of two Los Angeles policemen whose search for the killer of a beautiful woman leads them through the underworld of postwar Hollywood. Made into a Universal Pictures film, written by Josh Friedman, directed by
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH