Star Wars: Boba Fett 3: Maze of Deception

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Iris Johansen cm, Iris Johansen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0439442459

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Scholastic , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53659

Trust no one. Especially a bounty hunter. When he died in the first Clone War battle, Jango Fett left a fortune somewhere on the planet of Aargau. The bounty hunter Aurra Sing is the only person who knows where the fortune is. But Jango's son, Boba Fett,
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH