Through a glass, darkly

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Allen Steele cm, Allen Steele

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0143038061

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: William Heinemann , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53708

SUMMARY: A luminous spring day in Venice, and Commissario Brunetti and his sidekick Vianello play hooky from the Questura along the Grand Canal to rescue Vianello's friend Marco, who has been arrested during an environmental protest. They get him released
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH