The Cold Light of Mourning

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0312558536

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Macmillan , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53789

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH