Heart of the Matter

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip K Dick, Philip K. Dick cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0312554163

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: St. Martin's Press , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53801

EDITORIAL REVIEW: "Giffin excels at creating complex characters and stories that ask us to explore what we really want from our lives."--*Atlanta Journal-Constitution* Tessa Russo is the mother of two young children and the wife of a renowned pediatr
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH