The Romanov Bride

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven Feuerstein cm Guy Harrison, Guy Harrison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0670018819

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Viking , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53881

EDITORIAL REVIEW: **The next in the bestselling trilogy —the drama of a grand duchess and the peasant who determines her fate** As the Russia of Nicholas and Alexandra rushes toward catastrophe, the Grand Duchess Elisavyeta is ensconced in the lavish and
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH