The Twisted Root

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Spider Robinson Robinson, Jeanne Robinson cm Spider Robinson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-8466308830

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: SUMA DE LETRAS , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53906

EDITORIAL REVIEW: William Monk would normally hesitate to get involved in marriage cases. However, back from his honeymoon with his new wife, Hester, he has a newfound compassion for the groom, Lucius, and he cannot help to become involved in this one: Mi
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH