Life & times of Michael K.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roald Dahl, Roald Dahl cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0140074481

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: Vintage Books , 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53912

SUMMARY: In A South Africa Torn By Civil War, Michael K Sets Out To Take His Mother Back To Her Rural Home. On The Way There She Dies, Leaving Him Alone In An Anarchic World Of Brutal Roving Armies. Imprisoned, Michael Is Unable To Bear Confinement And Es
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH