The Centurion's Empire

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles Freeman cm, Charles Freeman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0812564758

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: Tor Science Fiction , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53914

SUMMARY: Sean McMullen, frequent winner of Australia's top science fiction award, the Ditmar, has created a fascinating adventure through time in The Centurion's Empire. From A.D. 71 to 2029, the Roman centurion Vitellan hibernates through the centuries v
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH