Acts of faith

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Wollstonecraft Shelley cm, Mary Wollstonecraft Shelley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0140004491

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Vintage books, c2005, 2006. , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53923

SUMMARY: Philip Caputo’s tragic and epically ambitious new novel is set in Sudan, where war is a permanent condition. Into this desolate theater come aid workers, missionaries, and mercenaries of conscience whose courage and idealism sometimes coexist wit
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH