Five run away together

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen M Pollan, Mark Levine cm Stephen M. Pollan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0340796177

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Hodder Children's Books , 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53925

SUMMARY: Who's been on George's island? And what is locked in the mysterious trunk hidden on Kirrin Island? The Famous Five think they're on the trail of smugglers - until they hear a child scream ...
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH