The Ship of Adventure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harlan Ellison, Harlan Ellison cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0330448390

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Macmillan Children's , 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53926

SUMMARY: An amazing voyage around the beautiful Greek islands becomes an exciting quest to find the lost treasure of the Andra! Philip, Dinah, Lucy-Ann and Jack are plunged into a search for hidden riches ' with some ruthless villains hot on their trail!
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH