The Castle of Adventure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ha Jin cm, Ha Jin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0330446303

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Macmillan Children's , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53928

SUMMARY: What is the secret of the old castle on the hill, and why are the locals so afraid of it? When flashing lights are seen in a distant tower, Philip, Dinah, Lucy-Ann and Jack decide to investigate - and discover a very sinister plot concealed withi
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH