The Rainbow

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bryan Perro, Bryan Perro cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0141441382

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Penguin Books , 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53929

SUMMARY: Pronounced obscene when it was first published in 1915, " The Rainbow" is the epic story of three generations of the Brangwens, a Midlands family. A visionary novel, considered to be one of Lawrence's finest, it explores the complex sexual and ps
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH