A passage to India

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel Silva cm, Daniel Silva

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0141441160

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Penguin Books , 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53932

SUMMARY: When Adela And Her Elderly Companion Mrs Moore Arrive In The Indian Town Of Chandrapore, They Quickly Feel Trapped By Its Insular And Prejudiced British Community. Determined To Explore The Real India , They Seek The Guidance Of The Charming And
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH