The Chrysalids

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: various, various cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1590172926

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: New York Review of Books , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53933

SUMMARY: The Chyrsalids is set in the future after a devastating global nuclear war. David, the young hero of the novel, lives in a tight-knit community of religious and genetic fundamentalists, always on the alert for any deviation from the norm of God’s
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH