The quiet American

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pauline Gedge, Pauline Gedge cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0099478393

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Vintage Books , 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53934

EDITORIAL REVIEW: With a new introduction by Zadie SmithInto the intrigue and violence of Indo-China comes Pyle, a young idealistic American sent to promote democracy through a mysterious “Third Force.” As his naïve optimism starts to cause bloodshed, hi
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH