The Mountain of Adventure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henry Miller cm, Henry Miller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0330448376

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Macmillan Children's , 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53938

SUMMARY: A peaceful vacation in the Welsh mountains seems sure to keep the children out of trouble, but the mystery of a rumbling mountain soon has them thirsty for more adventure. Philip, Dinah, Lucy-Ann, and Jack are determined to explore the mountain a
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH