Mrs Dalloway

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sue Grafton, Sue Grafton cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199536009

Ký hiệu phân loại: 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: Oxford University Press , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53940

SUMMARY: 'Fear no more the heat of the sun.' Mrs Dalloway, Virginia Woolf's fourth novel, offers the reader an impression of a single June day in London in 1923. Clarissa Dalloway, the wife of a Conservative member of parliament, is preparing to give an e
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH