Sharpe's Eagle

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Bergman, Sara J. Berman-Barrett cm Paul Bergman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0006173137

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: HarperCollins , 1994

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53947

Richard Sharpe and the Talavera Campaign, July 1809. Richard Sharpe, bold, professional and ruthless, goes to war. Once a private, now he leads his men into action in the bloodiest battle of the war. The danger is as great from his enemies on his own sid
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH