Rivals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jean M Auel, Jean M. Auel cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0552134724

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Corgi , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53949

EDITORIAL REVIEW: One of the glorious Rutshire Chronicles.Into the cut-throat world of Corinium television comes Declan O’Hara, a mega-star of great glamour and integrity with a radiant feckless wife, a handsome son and two ravishing teenage daughters. L
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH