Staying On

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip K Dick, Philip K. Dick cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0226743497

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Arrow , 1984

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53975

### Product Description. . Instead of returning “home” when he retired, Tusker, once a Colonel in the British Army, and his wife Lily chose to remain in the small hill town of Pangkot with its eccentric inhabitants and archaic rituals left over from the day
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH