Execution Dock

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Drake cm, David Drake

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0345469335

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Ballantine Books , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54024

EDITORIAL REVIEW: Readers of Anne Perry’s bestselling William Monk novels feel as if they’ve experienced the many shades of Victorian London, from Belgravia to Limehouse, from drawing room to brothel. In **Execution Dock**, Perry’s first Monk novel in thr
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH