Sophie's World: A Novel About the History of Philosophy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William Shakespeare, William Shakespeare cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0425152251

Ký hiệu phân loại: 839.82374 Danish and Norwegian literatures

Thông tin xuất bản: Berkley Books , 1996

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54078

### Amazon.com Review. . Wanting to understand the most fundamental questions of the universe isn't the province of ivory-tower intellectuals alone, as this book's enormous popularity has demonstrated. A young girl, Sophie, becomes embroiled in a discussion
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH