Notes from a Small Island

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brenda Jackson cm, Brenda Jackson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0380727501

Ký hiệu phân loại: 914.204859 Geography of and travel in Europe

Thông tin xuất bản: Corgi Audio , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 54101

EDITORIAL REVIEW: **"Suddenly, in the space of a moment, I realized what it was that I loved about Britain-which is to say, all of it."** After nearly two decades spent on British soil, Bill Bryson-bestsellingauthor of The Mother Tongue and Made in Americ
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH