The Rise and Fall of Ancient Egypt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Harry Greenberg, Loren L. Coleman (Editor) cm Martin H. Greenberg (Editor)

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0679604297

Ký hiệu phân loại: 932 Egypt to 640

Thông tin xuất bản: Random House Publishing Group , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 54108

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH