The Ghosts of Cannae

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: LISI HARRISON, Lisi Harrison cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0679603795

Ký hiệu phân loại: 937.04 Period of Punic Wars, 264–146 B.C.

Thông tin xuất bản: Random House Publishing Group , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 54109

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH