Bravo two zero

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew Kneale, Matthew Kneale cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0440218802

Ký hiệu phân loại: 956.704428 *Iraq

Thông tin xuất bản: Corgi , 1994

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 54122

SUMMARY: In January 1991, eight members of the SAS regiment embarked upon a secret mission that was to infiltrate them deep behind enemy lines. Under the command of Seargent Andy McNab, they were to sever the underground communication link between Baghdad
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH