Địa chí văn hóa xã Đại Thắng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786049020667

Ký hiệu phân loại: 915.97

Thông tin xuất bản: Hà Nội. :Khoa học xã hội, 2011,

Mô tả vật lý: 293tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Đại Thắng; Địa chí; Nam Định (Việt Nam) ; Địa chí văn hóa; Văn hóa; Văn hóa dân gian ; Việt Nam ; Nam Định;

DÃY KỆ
33B
Thư viện AB
16C
*Ký hiệu xếp giá:  915.970
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn