Lady of mazes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patterson James

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0765350785

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Tor, 2006. , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54184

SUMMARY: Karl Schroeder is one of the new stars of hard SF. His novels, Ventus and Permanence , have established him as a new force in the field. Now he extends his reach into Larry Niven territory, returning to the same distant future in which Ventus was
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH