Harry Potter and the Goblet of Fire

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jerry Pournelle cm Larry Niven, Larry Niven

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0439139597

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Scholastic , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54189

Fourteen-year-old Harry Potter joins the Weasleys at the Quidditch World Cup, then enters his fourth year at Hogwarts Academy where he is mysteriously entered in an unusual contest that challenges his wizarding skills, friendships and character, amid sign
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH