Starman Jones

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Orson Scott Card, Kathryn H. Kidd cm Orson Scott Card

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0345328116

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Ballantine Books, , 1981

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54190

SUMMARY: When his step-mother marries a no-count man, a country lad joins a hobo and together they fake their way into the Space Stewards, Cooks, and Purser's Clerks brotherhood to get an opportunity for space travel in an age when only the wealthy are pr
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH