Matilda

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Jan Friedman, Michael Jan Friedman cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0670824397

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Viking, 1988

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54208

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH