Harry Potter and the Sorcerer's Stone

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeff Corwin, Jeff Corwin cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0590353403

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Scholastic , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54215

Rescued from the outrageous neglect of his aunt and uncle, a young boy with a great destiny proves his worth while attending Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH