Harry Potter and the Chamber of Secrets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kathy Tyers cm, Kathy Tyers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0439064864

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Scholastic , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54216

When the Chamber of Secrets is opened again at the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, second-year student Harry Potter finds himself in danger from a dark power that has once more released on the school.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH