Star Wars: The Last of the Jedi 05: A Tangled Web

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Randy Wayne White cm, Randy Wayne White

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0439681384

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Scholastic , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54234

Who Are the Last of the Jedi? Since evil Emperor Palpatine destroyed the Jedi Knights and seized power, his reign has been absolute. He controls the Senate. He controls the Imperial Army. He controls the galaxy. He is a Sith. And now, for mysterious rea
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH