Star Wars: The Last of the Jedi 04: Death on Naboo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Victor Hugo, Victor Hugo cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0439681377

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Scholastic , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54246

Who Are the Last of the Jedi? Ex-Jedi Ferus Olin has been imprisoned by the Empire. His crime? Trying to save the Jedi Order. The sinister Empire won't be able to hold Ferus for long—not when he has a friend on the inside. But escaping is only part of t
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH