Catching Fire

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary Russell cm, Gary Russell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0439023498

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Scholastic , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54287

SUMMARY: Against all odds, Katniss Everdeen has won the annual Hunger Games with fellow district tribute Peeta Mellark. But it was a victory won by defiance of the Capitol and their harsh rules. Katniss and Peeta should be happy. After all, they have just
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH