Thanh kiếm và lá chắn
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.515 Socialism and related systems

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Công an nhân dân Việt Nam-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.515


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH