101 điều cần biết về du lịch :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 915.97

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh Niên, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 17 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Du lịch ; Hướng dẫn; Việt Nam;

DÃY KỆ
33B
Thư viện AB
Thư viện E3
16C
*Ký hiệu xếp giá:  915.970
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn