Tuyển tập báo cáo hội thảo toàn quốc lần thứ nhất về cơ điện tử
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 600 Technology (Applied sciences)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 418 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Cơ điện tử -- Tuyển tập báo cáo

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 600.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH