The silicon cycle : human perturbations and impacts on aquatic systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: V Ittekkot

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1597261149 (cloth : alk. paper)

ISBN: 1597261157 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9781597261142 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9781597261159 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 577.14 En v ironmental chemistry

Thông tin xuất bản: Washington, DC : Island Press, 2006

Mô tả vật lý: xix, 275 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 57879

Includes bibliographical references and index.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 577.140
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH