Garbage in the cities : refuse, reform, and the environment
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0822958570 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 363.7285 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Pittsburgh, Pa. :University of Pittsburgh Press, 2005, Rev. ed.

Mô tả vật lý: xvi, 302 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Refuse and refuse disposal -- History. ; United States

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11E
Thư viện AB
4F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 363.728


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH