The practical skeptic : core concepts in sociology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0072885246 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill Higher Education, 2006, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xv, 269 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Sociology-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH