Sociology matters
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0073528110 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 2008, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xxiii, 358 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Cultural relations.-- Social stratification-- Sociology.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH