Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tài sản bị mất cắp và thông báo tìm thấy trên Website

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.276

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2003,

Mô tả vật lý: 115tr. ; , 31cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


ASP (Active server pages); SQL server (Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu);

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn