Life skills for the student-athlete

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Scott Street, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0072458682

Ký hiệu phân loại: 378.1

Thông tin xuất bản: Boston...McGraw-Hill 2008,

Mô tả vật lý: xi, 291 p. , ill ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Bộ TK TVQG ; Giáo dục đại học-- Bộ TK TVQG ; Sinh viên-- Bộ TK TVQG ; Vận động viên-- Bộ TKTVQG ; Điền kinh-

DÃY KỆ
11E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4E
*Ký hiệu xếp giá:  378.1
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn