Fundamentals of Corporate Finance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bradford D Jordan, Stephen A Ross, Randolph W Westerfield

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0073341897

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Boston : Mcgraw-Hill Companies, 2008

Mô tả vật lý: 900p ; , 25cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 58092

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.150
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH